Polityka prywatności

sklepu internetowego www.regionalne-wedkarstwo.pl

1.  Postanowienia ogólne1.1. Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od klientów przez sklep internetowy www.regionalne-wedkarstwo.pl i ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla klientów sklepu internetowego.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Krzysztof Filowiat, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: F.H.U. FILO Krzysztof Filowiat, z siedzibą w: 78-460 Barwice, ul. Wojska Polskiego 24, NIP: 673-177-59-60, REGON: 320251668, adres poczty elektronicznej: regionalne-wedkarstwo@o2.pl, numer telefonu: 729 631 538, zwany dalej „Administratorem” , będącym jednocześnie sprzedawcą sklepu internetowego.

1.3. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

1.4. Klient zobowiązany jest do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w sklepie internetowym, przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie.

1.5. Klient ponosi odpowiedzialność za działania spowodowane wykorzystaniem loginu i hasła przez osobę trzecią.

1.6. Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować sklep internetowy o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła.2.  Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych2.1. Dane osobowe klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora. O ile klient wyraził na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez klienta adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych (zgoda może być cofnięta w każdym czasie).

2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2.3. Sklep internetowy będzie zbierał i przetwarzał od klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na witrynie:
a) nazwisko i imię,
b) adres zamieszkania,
c) adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu.

W przypadku klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) klienta.

2.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:
a) pisemnie na adres: ul. Wojska Polskiego 24, 78-460 Barwice.
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: regionalne-wedkarstwo@o2.pl
c) po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie regionalne-wedkarstwo.pl, w zakładce Moje konto.

2.5. Możliwi odbiorcy danych osobowych klientów sklepu internetowego:
a) w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.3. Informacje techniczne (pliki cookies)3.1. Podczas korzystania z serwisu internetowego, w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta klient zapisywane są pliki Cookies, które zbierają informację na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości sklepu internetowego lub serwisu internetowego (wraz z numerem IP użytkownika/klienta).

3.2. Klient może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików Cookies. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

3.3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia klienta, w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w urządzeniu klienta, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.

3.4. Administrator wykorzystuje trzy typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki; zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia; mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia klienta;
b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia klienta; mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia klienta;
c) cookies DoubleClick: do informowania, jak wyświetlenie reklamy jest powiązane z odwiedzinami w naszej witrynie.

3.5. Sposoby wykorzystywania plików cookies:
a) pliki niezbędne do działania sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie sklepu internetowego www.regionalne-wedkarstwo.pl, logowanie do sklepu, nawigowanie po sklepie oraz dokonywanie zakupów; bez ich zapisania na  urządzeniu klienta korzystanie ze sklepu jest niemożliwe,
b) pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie sklepu; brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji,
c) pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez Administratora informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze sklepu,
d) pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji klienta; dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu klienta, klient m. in. nie będzie już musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, a wyświetlone towary zostaną dostosowane do zainteresowań klienta itp.,
e) pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy, pliki te mogą być wykorzystywane przez sklep lub przez współpracujące ze sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu klientowi może zostać wyświetlona reklama dostosowana do  zainteresowań klienta, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.,
f) pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzysta klient, ze sklepem.4. Postanowienia końcowe

4.1. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie, tj. polityce prywatności sklepu internetowego www.regionalne-wedkarstwo.pl mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad sprzedawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej regionalne-wedkarstwo.pl


4.2. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko sklepu internetowego www.regionalne-wedkarstwo.pl.